Gabinet chirurgiczny, medycyny sportowej i fizjoterapii
Gabinet chirurgiczny, medycyny sportowej i fizjoterapii
504 062 691

Medycyna sportowa

Orzecznictwo sportowo lekarskie:

 1. Badania okresowe sportowców do 16- tego roku życia odbywają się co 6 m-cy, powyżej 16- tego roku życia co rok
 2. Do badania wstępnego niezbędne są:
  a) badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem, poziom glukozy w surowicy krwi, badanie ogólne moczu)
  b) EKG (wykonywane na miejscu)
  c) ankieta badania podmiotowego zawodnika
  d) w przypadku chorób przewlekłych wymagane zaświadczenie od lekarza specjalisty leczącego dane schorzenie, o braku przeciwskazań do uprawiania sportu
  e) dla osób chcących uprawiać: zapasy, judo, taekwondo, boks lub inne sporty walki wymagana konsultacja lekarza neurologa o braku przeciwskazań
  f) dla płetwonurków wymagana spirometria
 3. badania laboratoryjne i EKG wykonujemy raz w roku, konsultacja neurologiczna raz na dwa lata, spirometrię wykonujemy raz na dwa lata

Legislacja

Akty prawne obowiązujące w orzecznictwie sportowo - lekarskim i w medycynie sportowej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
  Link do strony sejmowej tutaj.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
  pobierz pdf

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
  pobierz pdf

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  pobierz pdf

orzecznictwo sportowo-lekarskie

Gabinet w Poznaniu i Obornikach
Badania dla sportowców - zniżki dla klubów.